sobota, 30 czerwca 2012

Uwaga! Konkurs!

Poniżej zamieszczam konkurs ogłoszony przez zaprzyjaźnioną Fundację "Kultury Świata" . Zgłaszać się proszę !!! :)

Konkurs: Otwórzmy świat na wolontariat!Spędziłaś/eś kilka miesięcy w jednym z krajów Afryki, Azji, Ameryki Łacińskiej bądź Europy? Lubisz robić zdjęcia i opowiadać o swojej pracy wolontariackiej?

Weź udział w konkursie fotograficznym: „Otwórzmy świat na wolontariat” i wygraj atrakcyjną nagrodę


Regulamin konkursu fotograficznego „Otwórzmy świat na wolontariat”

1. Konkurs jest organizowany przez Fundację Kultury Świata.
2. Celem konkursu jest rozpowszechnienie wiedzy na temat wolontariatu poprzez pokazanie środowiska pracy wolontariuszy oraz różnorodnych form wolontariatu zagranicznego.
3. Konkurs jest otwarty dla wszystkich zainteresowanych.
4. Prace mogą być zgłaszane do nagród w kategorii “Praca wolontariusza” (kategoria 1) lub w kategorii “Świat oczami wolontariusza” (kategoria 2).
5. Fotografie nadsyłane na konkurs nie mogą być nagradzane w innych konkursach.
6. Fotografie powinny przedstawiać pracę wolontariuszy podczas wolontariatu zagranicznego (kategoria 1) lub świat oczami wolontariusza – dotyczy to także pobytu podczas wolontariatu zagranicznego (kategoria 2).
7. Fotografie mogą zgłaszać wyłącznie ich autorzy.
8. Każdy uczestnik może nadesłać 3 zdjęcia. Każda fotografia powinna mieć wielkość 2 MG a maksimum 4 MG. Każda fotografia powinna być podpisana w następujący sposób: autor_nazwa zdjęcia_kraj w którym zdjęcie zostało zrobione_rok w którym zdjęcie zostało zrobione.
9. Fotografie należy przesyłać w formie elektronicznej na adres email: kulturyswiata@gmail.com, pisząc w tytule maila: Konkurs fotograficzny: Otwórzmy świat na wolontariat.
10. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z udziału w konkursie prac o niskiej jakości technicznej, niespełniających kryteriów tematycznych oraz niespełniających wymogów przedstawionych w niniejszym regulaminie.
11. Zdjęcia należy przesłać do 15 sierpnia 2012 roku.
12. Fotografie nadesłane po terminie nie będą brane pod uwagę.
13. Zdjęcia będzie oceniać Jury powołane przez Fundację Kultury Świata.
14. Zwycięzcy konkursu zostaną powiadomieni o wynikach konkursu drogą mailową do 15 września 2012 roku.
15. W konkursie przewidziane są nagrody rzeczowe w obu kategoriach.
16. Wyniki konkursu zostaną umieszczone na stronie Fundacji Kultury Świata (www.kulturyswiata.org).
17. Zdjęcia będą prezentowane podczas spotkań na temat wolontariatu zagranicznego organizowanych przez Fundację Kultury Świata, o terminie których organizator poinformuje wszystkich uczestników konkursu.
18. Nadesłanie zdjęć na konkurs jest równoznaczne z oświadczeniem posiadania praw autorskich do zdjęć i akceptacją niniejszego regulaminu oraz zgody na publikację materiałów multimedialnych z przebiegu konkursu (w tym wizerunku fotografowanych osób).
19. Nadesłanie zdjęć na konkurs jest równoznaczne ze zgodą na ich udostępnienie Ministerstwu Spraw Zagranicznych RP za pośrednictwem Fundacji „Kultury Świata” na zasadach licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska, aby licencjonowany utwór mógł być kopiowany, rozpowszechniany, odtwarzany i wykonywany, a także aby można było tworzyć utwory zależne.


Pytania należy kierować do Karoliny Mazurczak, mail: karolina.mazurczak@kulturyswiata.org

Konkurs jest organizowany w ramach projektu: Edukacja językowa i program wolontariatu w CCOLT w Kambodży


Projekt jest współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2012 roku

Więcej informacji na stronie Fundacji Kultury Świata http://kulturyswiata.org/

sobota, 9 czerwca 2012

Wakacje

Bociany z Tanzanii wracają do Polski na lato, więc Położna też musi :)

Tak więc obecnie jestem w Polsce przez kolejne 2 miesiące cieszę się spotkaniami, kawami i herbatami w dobrym towarzystwie, grillami na świeżym powietrzu, polskim jedzeniem i tez trochę polskim latem, które na lato w sumie nie wygląda :)

Komitet powitalny na lotnisku :)

Przez ostatnie 2 tygodnie odbyło się tez parę fajnych spotkań przy "szerszej" publiczności więc cieszę się z tego zainteresowania położnictwem wśród kobiet Sukuma.


Z moimi koleżankami z roku i wykładowczyniami - wszystkie przybyły z okazji mojej prezentacji na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym

Po spotkaniu organizowanym przez Fundację Mater Care w Szpitalu im. św. Rodziny w Warszawie
od lewej prof B.Chazan, prof M.Troszyński, prof R.Walley z żoną, ja, oraz Zarząd Fundacji MC w Polsce- poł.Nikoleta Broda, dr Ewa Prokop


Korzystając z okazji chciałabym szczególnie podziękować Zespołowi Szkół Katolickich w Bydgoszczy za ich zaangażowanie na rzecz noworodków a szczególnie wcześniaków z przychodni misyjnej w Bugisi. Uczniowie i opiekunowie, pod przewodnictwem Pani Katarzyny Stelter zorganizowali wystawę zdjęć "Położna w świecie kobiet Sukuma" oraz zbierali datki i akcesoria niemowląt dla moich podopiecznych w Bugisi.


A tych którzy chcieliby także wypożyczyć wystawę do szkół, parafii, domów kultury, szpitali czy innych ośrodków medycznych prosze o kontakt z p.Bożeną Latocha tel. +48 517 552 009 bądź meilowo lm@sma.pl


Nie pozostaje mi nic innego jak życzyć Wam wszystkim udanych wakacji a tych którzy chcą mnie znaleźć - wiedzą gdzie i jak mnie szukać więc zapraszam do kontaku :)